ടോട്ടല്‍ ഫോര്‍ യു സിന്ദ്രോം

ഭാരതം വളരുകയാണ്. കേരളവും. ഭാരതത്തിന്‍റെ വള൪ച്ചയ്ക്ക് ‘ഒരു മുഴം’ മുന്പെയാണ് കേരളമെപ്പോഴും. ഒരു പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാന്‍… തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കലാപഭൂമികളിലൂടെ

ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലായിരുന്നൂ ആ സംഭവം. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ ഥാഖയിലെത്തിയതായിരുന്നു ഞാന്‍. ജനറല്‍ മുഹമ്മദ്‌ എ൪ഷാദ് എന്ന സൈനിക തലവന്‍റെ ഏകാദ്ധിപദ്ധൃ ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ… തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക